ระบบจัดเก็บข้อมูลกีฬาและนันทนาการ | Sports And Recreation Record System

  ข่าวสาร / ประกาศ

  อ่าน ข่าว/ประกาศ ทั้งหมด


  ข่าวสาร / ประกาศ

  ดู ภาพกิจกรรมทั้งหมด

เสวนาออนไลน์   ในหัวข้อ “New Normal กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการในยุค COVID – 19” สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564    เวลา 10.00 – 12.00 น. ทางระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

เสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “New Normal กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการในยุค COVID – 19” สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ทางระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันที่บันทึก : 2021-08-24 11:08:13

การประชุม โครงการนักศึกษาโควตาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 วันพุธที่ 18สิงหาคม 2564   เวลา 13.00 – 14.00 น. โดยผ่านประชุมออนไลน์โปรแกรม (Zoom Meeting Meeting)

การประชุม โครงการนักศึกษาโควตาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 วันพุธที่ 18สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. โดยผ่านประชุมออนไลน์โปรแกรม (Zoom Meeting Meeting)

วันที่บันทึก : 2021-08-24 11:08:29

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา ตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา ตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่บันทึก : 2021-02-17 15:03:01

กีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ทำได้ 1 เหรียญทองแดง

กีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ทำได้ 1 เหรียญทองแดง

วันที่บันทึก : 2021-01-16 10:07:45

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 ได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 ได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง

วันที่บันทึก : 2021-01-16 10:07:36

การแข่งขัน กรีฑา บางแสนจ้าวลมกรด แข่งขันระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี. โดยได้เหรียญจำนวน 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง  และยังสามารถคว้าถ้วยรางวัลรวม อันดับ 2 ประเภทกรีฑาหญิง จากการแข่งขันครั้งนี้

การแข่งขัน กรีฑา บางแสนจ้าวลมกรด แข่งขันระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี. โดยได้เหรียญจำนวน 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และยังสามารถคว้าถ้วยรางวัลรวม อันดับ 2 ประเภทกรีฑาหญิง จากการแข่งขันครั้งนี้

วันที่บันทึก : 2021-01-16 10:07:28

การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลชิงแชมป์ภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  ผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป

การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลชิงแชมป์ภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป

วันที่บันทึก : 2021-01-16 10:07:17

  ภาพเคลื่อนไหว / Video

  ดู ภาพเคลื่อนไหว/Video ทั้งหมด

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกกำลังกาย

วันที่บันทึก : 2021-07-08 12:06:23